@w617.be since (17/06/17)

www.w617.be

#w617 of “de Wanzelenaar” is gebaseerd op een idee dat zegt dat een Wanzelenaar, waar hij ook heen gaat, altijd een stukje Wanzele met zich meeneemt. Letterlijk: “De grond onder zijn voeten is Wanzele, de tegel waarop hij of zij staat is Wanzele. Maar eigenlijk zou het een metafoor kunnen zijn voor iedereen die zijn dorp, gemeente, stad... in zijn hart draagt en die na een afwezigheid de nostalgie van die plaats ervaart. 
Nog meer over dit project www.617.be